Útmutatás szerzőknek

 

Az egyes közlemény-fajták térítésmentesen, szerkesztőbizottsági hozzájárulás nélkül kitölthető terjedelme (nyomtatott oldalak):

  1. Összefoglaló közlemények a) jelentős, aktuális kutatási terület legújabb nemzetközi eredményeiről: max. 8 + 1 oldal angol nyelvű kivonat, b) kiemelkedő hazai kutatóhelyek újabb eredményeiről, ill. c) külföldön alkotó magyar származású kiemelkedő elismertségű kutatók munkásságáról: max. 6 + 1 oldal angol nyelvű kivonat;
  2. Eredeti közlemények: új tudományos eredményeket bemutató, lektorált magyar nyelvű közlemények: max. 4 + 1 oldal angol nyelvű kivonat. Előnyt élveznek fiatal kutatók (pl. kiemelkedő PhD értekezések összefoglalója) és határon túli magyar kutatók munkái.
  3. A “Kémiai Közlemények” rovatban a) Akadémiai székfoglaló előadások rövidítve és b) MTA Doktora védések anyagának összefoglalói: max. 4+1, továbbá c) a Szerkesztő Bizottság, vagy az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által kiválasztott és az Osztály szervezésében elhangzott előadás összefoglalója: max. 2 oldal + féloldalas angol nyelvű kivonat.
  4. Könyvismertetés: max. fél oldal
    A megadott maximális terjedelem túllépéséhez esetenként a Szerkesztő Bizottság - a költség-többlet szerző általi megtérítése ellenében - hozzájárulhat.

Az angol nyelvű kivonat célja a közlemény tartalmának a rendelkezésre álló keretek közötti átfogó ismertetése. Az angol kivonatban ábrák és táblázatok nem szerepelhetnek, de hivatkozni lehet a magyar szövegben elhelyezett megfelelőikre.

A közlemények elkészítéséhez és beküldéséhez nélkülözhetetlen tudnivalókat az alábbi letölthető fájlok tartalmazzák.

WORD 2000 templát formátum - MKF.dot

rtfRTF formátum - MKF.rtf